Cwestiynau Cyffredin

Sut gellir hawlio taleb 2 am bris 1?

Yn syml, nodwch y cod unigryw a rhowch eich cyfeiriad e-bost er mwyn derbyn eich taleb 2 am bris 1 i’ch mewnflwch. Yna, yr oll sydd angen ei wneud yw argraffu neu ddangos y daleb ar eich ffôn, ynghyd â’ch pecyn menyn / gorchudd sydd â’r cod unigryw, pan fyddwch yn prynu tocyn mynediad i’r safle Cadw neu English Heritage o’ch dewis.

Pa safleoedd gellir ymweld â nhw gan ddefnyddio’r daleb 2 am bris 1?

Ewch i wefan Cadw ac English Heritage am fanylion ynglŷn â pha safleoedd gellir ymweld â nhw er mwyn prynu’r cynnig 2 docyn am bris 1. Mae rhai o’u safleoedd am ddim i ymweld â nhw yn barod, felly ni chant eu cynnwys ar y rhestr. Ewch i’w gwefan am fwy o fanylion:

www.english-heritage.org.uk/countrylife

cadw.gov.wales/daysout/free-access-schemes/countrylifepromotion

Pa docynnau sydd ar gael yn y cynnig 2 am bris 1?

Mae’r cynnig yn cynnwys tocynnau dydd, ac eithrio tocynnau teulu.

Dydi’r cod unigryw ddim yn gweithio?

Ceisiwch fewnbynnu’r cod eto, gan sicrhau nad oes unrhyw fylchau rhwng y nodau a bod y prif lythrennau/llythrennau bach yn cyfateb. Os ydi’r broblem yn parhau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Pryd mae’r daleb yn dod i ben?

Mae gennych hyd at 31 Mawrth 2021 i hawlio’ch taleb 2 am bris 1 mewn safleoedd English Heritage a Cadw penodol.

Nid wyf wedi derbyn fy nhaleb (voucher)?

Rydym yn argymell eich bod yn edrych yn eich ffolderau spam / junk gan fod negeseuon e-byst yn cyrraedd yma yn lle eich mewnflwch arferol. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost wedi cyfnod o amser yna cysylltwch â’n tîm Gofal Defnyddwyr.

A ellir defnyddio’r daleb fwy nag unwaith?

Yn anffodus, ni ellir defnyddio’r un daleb fwy nag unwaith. Fodd bynnag, mae croeso i chi brynu cynnyrch Country Life arall a defnyddio’r cod unigryw newydd hwn i hawlio taleb arall.

A ellir ymweld â safle unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn?

Awgrymwn eich bod yn edrych ar wefan English Heritage neu Cadw ar gyfer oriau agor/dyddiadau a chyfnodau cau cyn i chi fynd i ymweld â’ch safle dewisol. Gweler manylion English Heritage yma & manylion Cadw yma.