Rhowch eich côd unigryw sydd ar eich pecyn hyrwyddo

 
 

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod safleoedd Cadw ac English Heritage wedi’u cau dros dro, yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

– Mae EH wedi cau ei holl safleoedd am gyfnod amhenodol.
– Mae Cadw wedi cau ei holl safleoedd am gyfnod amhenodol.

Mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth ar y gwefannau canlynol (www.english-heritage.org.uk a https://cadw.llyw.cymru)

Mae’n ddrwg gennym na fydd cwsmeriaid Country Life yn medru mwynhau ein cynnig o ddau docyn mynediad am bris un ar hyn o bryd. Ein blaenoriaeth yw eich iechyd a’ch lles. Nodwch y gallwch chi hawlio ein cynnig 2 am bris 1 a’i ddefnyddio unwaith y bydd safleoedd yn ailagor, nes 31.03.2021